Villkor

Välkommen till surf-casino.online! Genom att använda denna webbplats samtycker du till följande användarvillkor. Läs noggrant igenom villkoren innan du använder vår webbplats.

Dessa användarvillkor reglerar ditt användande av surf-casino.online och dess tjänster. Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor, ska du avstå från att använda webbplatsen.

Användning av våra tjänster

Vid användning av surf-casino.online åtar du dig att inte använda tjänsterna på ett sätt som strider mot gällande lagar och regler, eller som kan skada webbplatsens rykte eller funktionalitet.

Vidare samtycker du till att inte använda surf-casino.online för något olagligt, skadligt, hotfullt, stötande, trakasserande, förtal eller på annat sätt olämpligt syfte.

  • Du får inte använda surf-casino.online för att distribuera eller ladda upp skadlig programvara eller virus.
  • Du får inte använda våra tjänster för att samla in personlig information från andra användare utan deras samtycke.
  • Du samtycker till att inte använda surf-casino.online på ett sätt som kan orsaka skada på våra servrar eller nätverk.

Vid användning av surf-casino.online är du själv ansvarig för att säkerställa att din anslutning till webbplatsen är säker och att du använder uppdaterad och pålitlig programvara.

Äganderätt och immateriella rättigheter

Alla rättigheter, inklusive äganderätt och immateriella rättigheter, tillhörande surf-casino.online och dess innehåll (inklusive text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp och programvara) förbehålls oss och/eller våra licensgivare.

Det är inte tillåtet att kopiera, distribuera, ändra, publicera, sälja eller på annat sätt exploatera något av webbplatsens material utan vårt uttryckliga tillstånd.

  • Du får använda surf-casino.online endast för personligt bruk och inte för kommersiella ändamål.
  • Du får inte avlägsna eller ändra några upphovsrättsmärken eller andra meddelanden om äganderätt från webbplatsens material.

Länkar till tredje part

Webbplatsen surf-casino.online kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och innebär inte att vi godkänner eller har någon kontroll över dessa webbplatser.

Vi ansvarar inte för innehållet eller integriteten hos dessa tredje parts webbplatser och du samtycker till att använda dem på egen risk.

Ansvarsfriskrivning

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt, relevant och uppdaterad information på surf-casino.online. Trots detta kan vi inte garantera att informationen är felfri eller fullständig.

Användningen av surf-casino.online sker på egen risk. Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår genom användningen av webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för eventuella uppdateringar eller ändringar.

Om du har några frågor eller funderingar om våra användarvillkor, kontakta oss via e-post på [e-postadress].